OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Webová stránka

Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska -

www.atlprenes.szm.com

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) -

www.aneps.wbl.sk

Centrum Nepočujúcich ANEPS a ŠKN Dolný Kubín -

Centrum Nepočujúcich ANEPS Humenné -

Centrum Nepočujúcich ANEPS Trenčín -

Centrum Nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica -

www.cnanepsnovadubnica.wbl.sk

Centrum Nepočujúcich ANEPS Košice -

www.sknke.webnode.sk

Centrum nepočujúcich Levice -

www.cnlevice.estranky.sk

Krajské centrum ANEPS Prešov -

www.kcpo.wbl.sk 

TASPO Trnava -

www.taspo.sk

Trnavský spolok nepočujúcich -

www.tsn.sk

Prešovský spolok nepočujúcich -

www.posn.sk

Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich -

 Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich -

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku -

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 -

www.bsn1930.wbl.sk

Blog - Slavomíra Husárová -

husarova.blogy.atlas.sk

Nadácia Vlado Kulíšek - Počuť srdcom -

www.kulisek.slovanet.sk

Festival humor -

Časopis Humanita -

www.shr.sk/casopishumanita.htm

Časopis Mosty -

www.nrozp-mosty.sk

Časopis Infonep -

Informačný portál o kultúre Nepočujúcich -

Nepočujúci podnikatelia -

Deaf Studio -

  Infosluch -

www.infosluch.sk

Effeta - stredisko sv. Františka Saleského -

www.effeta.sk

Duchovná služba -

www.nepocujuci.fara.sk

 Madovec -

www.madovec.sk

Letný tábor pre nepočujúce deti -

www.tabor.wbl.sk

Združenie rodičov a priateľov hlucho-slepých detí -

www.hluchoslepi.ic.cz

Pro Vida -

pro-vida.sk

Narodná rada občanov so zdravotným postihnutým -

www.nrozp.sk