OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

České aj zahraničné

Asociácia organizácií nepčujúcich, nedoslýchavých a ich priteľov -

www.asnp.cz

Agentúra profesijného poradenstva pre nepočujúcich -

www.appn.cz

Awifilm -

www.awifilm.com

Bleskové informácie -

www.neslysici.info

Federácia rodičov a priateľov sluchovo postihnutých -

www.frpsp.cz

Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka -

www.cltzj.com

Česká únia nepočujúcich -

www.cun.cz

Divadlo Neslyším -

www.neslysim.cz

Informačný portál o svete nepočujúcich -

ruce.cz

Informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami -

www.helpnet.cz

Internetové služby pre nepočujúcich -

www.neslysici.cz

Internetová televízia pre deti a mládež -

weblik.cktzj.com

Multimediálna tvorivá dielňa -

www.mtd.wz.cz

Pevnosť - České centrum posunkového jazyka -

www.pevnost.com

Pevnosť - Inštitút Nepočujúcich pre špecializované vzdelávanie -

www.inpsv.com

Photovisual -

www.neslysici.net/photovisual

Telekomunikačný centrum nepočujúcich -

www.tkcn.cz

Trojrozmer - Brnenské centrum posunkového jazyka -

www.trojrozmer.cz

Ulita - jazyové centrum -

www.jazykove-centrum-ulita.cz

Vysokoškolský odbor: čeština v komunikácii nepočujúcich -

ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/

3Dimenze - Moravské centrum posunkového jazyka -

www.3dimenze.net


Zahraničné

TV H3 -

www.h3.tv

CODA -

coda-international.org/blog/

Svetová federácia nepočujúcich -

www.wfdeaf.org

Európská únia nepočujúcich -

www.eud.eu

Svetová federácia nepočujúcich - sekcia mládeže -

www.wfdys.org

Európská únia nepočujúcej mládeže -

www.eudy.info

Svetová federácia nedoslýchavej mládeže -

www.ifhohyp.org

Svetové fórum tlmočníkov posunkového jayka-

www.wasli.org

Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka -

www.efsli.org

Svetová federácia nedoslýchavých osôb -

www.ifhoh.org

Európska federácia nedoslýchavých osôb -

www.efhoh.org

Svetová federácia hluchoslepých-

www.wfdb.org

Európska únia hluchoslepých -

www.edbu.org

Svetový komitét športov nepočujúcich -

www.deaflympics.org

Európska organiyácia športu nepočujúcich -

www.deafsports-edso.eu

Školenie mladých nepočujúcich lídrov -

frontrunners.dk